Re: T-DOSE 2009, stand is geregeld

From: Geert Stappers <stappers_at_debian.org>
Date: Thu, 24 Sep 2009 19:53:19 +0200

Summary: Booth staffing for a "FOSDEM" in Eindhoven, Netherlands, http://www.t-dose.org/

Op 20090923 om 20:54 schreef Thijs Kinkhorst:
> On sneon 12 Septimber 2009, Joost van Baal wrote:
> > > _Als_ er een Debian stand is, hoop ik te komen, maar alleen op de
> > > zaterdag.
> >
> > Voor mij geldt hetzelfde; zondag heb ik geen tijd.  Ik wil wel helpen met
> > de bemensing van een stand.
>
> Ook ik kan helaas alleen zaterdag. Ik denk dat het dus in ieder geval lukt om
> zaterdag een stand te bevolken. In het ergste geval breken we het zaterdag
> aan het eind van de dag weer af, beter 1 dan 0 dagen, toch?

:-)

We hebben een stand \o/

Bemaning / bemensing:

Zaterdag:
 * Geert Stappers
 * Anne Bezemer
 * Joost van Baal
 * Thijs Kinkhorst
 * ..... ( voel je niet gepasseert als ik U / je vergeten ben )
 * Nog meer mag ook

Zondag:
 * De eerste die zich geroepen voelt
 * Nog iemand
 * En liefst nog meer mensen die Debian een warm hart toe dragen

Spullen:
 * Flyers
 * Hardware waar Debian op draait
 * CDs / DVDs
 * T-shirts
 * ....
wie wat mee brengt weet ik nog niet.

Cheers
Geert Stappers

-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-events-eu-REQUEST_at_lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster_at_lists.debian.org
Received on Thu Sep 24 2009 - 19:52:30 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Sep 24 2009 - 19:52:33 CEST